Szanowni Państwo,

Niniejszy formularz służy do wyboru fakultetów na I roku, kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Każdy student zobowiązany jest do wyboru jednego z pośród dwóch fakultetów.

Tematy: oba fakultety odbywają się na Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych- zakład pedagogiki.

1. Nozopedagogika FZT-141- limit osób: 230 (zapisuje się połowa roku)

2. Asertywność FZT-142- limit osób : 230 (zapisuje się połowa roku)

Formularz

Szanowni Państwo,

Niniejszy formularz służy do wyboru specjalności realizowanej na VI roku oraz fakultetów na latach wcześniejszych.

Proszę o wybranie jednej spośród dostępnych specjalności, która przypisana jest na konkretną Katedrę. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc przypisanych do danej Katedry zniknie możliwość jej wyboru.

Formularz